Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnega portala MojObrtnik. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Poslovanje

Poslovni načrt je preskok od zamisli do realizacije posla

julij 2023  |   OZS

Načrt poslovanja podjetja je nepogrešljiv pripomoček vsakega podjetnika. V fazi ustanavljanja podjetja in tudi v samem procesu delovanja podjetja opozori na vse ključne aktivnosti. Dokument, v katerem podjetnik opredeli svoje cilje za določen posel in strategije, se imenuje poslovni načrt. Gre za uporabno in prilagodljivo orodje, nekakšen »poslovni zemljevid«, ki kaže pot od razmišljanja do dejanskega cilja podjetja.

Poslovni načrt

Nihče ne pozna posla bolje kot sam podjetnik. Poznavanje svojih sposobnosti in prihodnjih ciljev je temelj dobrega poslovnega načrta. Poslovni načrt je preskok od zamisli do realizacije posla in kaže pot k začrtanemu cilju. Je odlična priložnost, da se preveri delo v podjetniški skupini. Pogosto je tudi dokument za pridobitev dodatnih finančnih sredstev.

Bistvo poslovnega načrta

Poslovni načrt je proces razmišljanja, ki ga izvede podjetje oziroma podjetnik sam. Poslovni načrt podjetnik potrebuje zaradi številnih razlogov, med drugim:

 • ob ustanovitvi podjetja,
 • za pridobitev finančnih sredstev pri finančnih institucijah in drugje,
 • za pridobitev poslovnega partnerja,
 • za pomoč pri boljšem vodenju posla.

Proces razmišljanja bi moral doseči vrhunec pri izdelavi nabora ukrepov za izvajanje strategij. Ta načrt imenujemo terminski načrt. Še preden začne pisati poslovni načrt, bi moral podjetnik narediti seznam vseh stvari, za katere meni, da so nujno potrebne za uspešen posel. Prepoznavanje potreb, nove ideje, prebliski, vse lahko sodi v ta seznam. Nič naj ne bo izključeno. Dober proces razmišljanja bi moral pripeljati do dobrega poslovnega načrtovanja, ki se zapisuje na strukturiran način, z bistvenimi vprašanji, ki jih podjetnik preučuje ravno skozi pisanje poslovnega načrta. Dober poslovni načrt pomaga podjetniku:

 • pri spoznanju, v kateri posel želi vstopiti;
 • pokazati prednosti, priložnosti podjetja;
 • uporabiti finančne vire bolj dobičkonosno;
 • razumeti konkurenco;
 • načrtovati vse poslovne operacije;
 • razmišljati.

Poslovni načrt pripravi podjetnik s pomočjo strokovnjakov za področja, ki jih ne obvlada. Tako lahko v proces nastajanja vključi profesionalne svetovalce, izkušene druge podjetnike, potencialne investitorje, poslovne angele, računovodje, finančnike, pravnike, tehnologe, tržnike idr.

Oblika poslovnega načrta

Poslovni načrti se razlikujejo po obsegu in vsebini glede na naravo in obseg obravnavanega posla. Ključna vprašanja, ki jih mora poslovni načrt obravnavati, so štiri področja: trženje, proizvodnja, človeški viri in finance. Poslovni načrt mora odgovoriti na temeljna vprašanja:

 • Kaj in zakaj?
 • Kdo je podjetnik z motivi, znanjem, izkušnjami?
 • Kdaj je trenutek vstopa na trg?
 • Kako bi izpeljali organizacijo posla?

 

Podjetnik ima za pomoč številne priročnike v tiskani obliki ali na spletnih straneh različnih podpornih inštitucij podjetništva. Če je izdelava poslovnega načrta povezana tudi s pridobivanjem sredstev, se mora podjetnik držati predpisane metodologije in navodil pri ustrezni instituciji (banki, skladu, inkubatorjih, ministrstvih).

V spodnji tabeli so navedeni vsi pomembni sestavni deli poslovnega načrta in koristni poudarki, ki naj bi jih upoštevali znotraj posameznega poglavja. Oblika predstavlja okvir za predstavitev idej, strategij, razmišljanj na logičen in konsistenten način.

Vsebine

Koristni poudarki

1. Povzetek načrta

Povzetek je prvi stik z bralcem, zato naj bralca pritegne, da bere naprej.

Zgoščen pregled ključnih poglavij poslovnega načrta. Poudariti privlačnost posla. Pokazati, da trg obstaja.

2. Opis podjetja, proizvoda ali storitve

Filozofija vloge podjetja je opisana v poslanstvu.

Navesti vse izkušnje, znanja za posel. Opisati nabor in vrednost izdelkov ali storitev. Spregovoriti o inovativnih idejah.

3. Analiza panoge

Vsako panožno okolje ima svoje značilnosti, zakonitosti in trende.

Kako velika je vaša panoga? Koliko podjetij posluje v njej? Kakšni so splošni trendi? Kako se panoga spreminja in vpliv na podjetje? Kaj vpliva na panogo?

4. Analiza konkurentov

Konkurenti so lahko najboljši učitelji.

Prednosti, slabosti konkurence. Kako postanete konkurenčnejši?

5. SWOT analiza

PSPN analiza

Katere so vaše prednosti (P), slabosti (S), priložnosti (P) in nevarnosti (N)?

6. Načrt trženja, prodaje

Izdelke/storitve znamo prodati s poznavanjem trženjskega spleta.

Ali trg stagnira, raste ali upada? Segmentacija trga in ciljni kupci. Kakšna je cenovna politika? Kje boste prodajali in kako?

7. Načrt proizvodnje

Dani obseg proizvodnje dosežemo s čim nižjimi stroški.

Podrobno je potrebno pregledati proizvodne operacije. Kako boste zagotovili učinkovitost sistema? Nakup nove ali rabljene opreme? Nameravate investirati v razvoj izdelka? Certifikati kakovosti?

8. Načrt človeških virov

Ljudje so največji vir vsakega podjetja.

Opisati managersko in ostalo strukturo zaposlenih. Boste investirali v izobraževanje, motivacijo?

9. Finančni načrt

Poslujemo zaradi denarja.

Prikazati plan vseh bilanc podjetja in denarnih tokov. Kako boste kontrolirali denarne tokove? Kako boste financirali bodoče tekoče poslovanje in investicije?

10. Kritična tveganja

Podjetje se sooča tudi s tveganji.

Navesti seznam kritičnih tveganj, problemov in ukrepov za odpravo le-teh.

11. Terminski načrt

Uresničevanje ciljev strukturiramo v časovne okvire.

Navesti časovne okvire vseh ukrepov za zagon ali nadaljnje poslovanje podjetja in uresničitev ciljev poslovnega načrta.

Tabela 1: Bistvene sestavine poslovnega načrta.

Navedena oblika je okviren vodič k izdelavi poslovnega načrta. Pomaga pri procesu razmišljanja, pri analizi vseh prednosti in slabosti podjetja. Vsa poglavja so med seboj vsebinsko oziroma logično povezana. Po izdelavi poslovnega načrta se poskrbi za slovnično in oblikovno primernost. Šele potem ga posredujemo potencialnim investitorjem, bankam, bodočim zaposlenim ali državi za javne razpise.

Pogoste napake pri pisanju poslovnega načrta

Podjetniki, ki niso uspeli pridobiti finančnih sredstev za realizacijo svoje poslovne
priložnosti, so pri pisanju poslovnega načrta lahko napravili eno izmed naslednjih napak:
1. Podjetnik predpostavlja, da potencialni investitor pozna in razume poslovno
priložnost, zato mu je ne pojasni dovolj podrobno in mu s poslovnim načrtom ne
odgovori na vsa vprašanja, ki si jih ta zastavlja v zvezi s priložnostjo.

2. Podjetnik pri razlagi svojih idej uporablja tehnične izraze in žargon, ki ga investitor
ne razume.

3. Pri ocenjevanju tržnega deleža za svoj proizvod ali storitev podjetnik ne naredi
dovolj raziskav in analiz, ampak predpostavlja, da bodo “vsi želeli kupiti njegov
proizvod”. Investitorji ne verjamejo projekcijam, ki ne temeljijo na konkretnih
podatkih.

4. Podjetnik ne razloži dovolj dobro, kako bo podjetje doseglo načrtovano prodajo in
dobičke.

5. Podjetnik mora s poslovnim načrtom dokazati, da nima zgolj proizvodnega znanja,
ampak znanje o vodenju podjetja kot celote. Investitorji se zavedajo, da je podjetniški
tim z vodstvenimi sposobnostmi pogoj za uspeh podjetja.

6. Projekcije, ki jih napravi podjetnik, so preveč posplošene in ne prikazujejo
finančnega potenciala podjetja. Investitorji želijo podrobne, mesečne projekcije
prodaje, stroškov in dobičkov. Brez natančnih projekcij investitorji vidijo podjetje
kot veliko črno luknjo, v katero vlagajo svoja sredstva.

7. Življenjepis podjetnika, v katerem navede svoje dosedanje dosežke, ne more
nadomestiti poslovnega načrta novega podjetja.

8. Podjetnik meni, da ni potrebno pripravljati povzetka poslovnega načrta, saj bo
investitor podrobno prebral poslovni načrt. Ključna vloga povzetka poslovnega
načrta je pritegniti zanimanje investitorja, da natančno prebere celoten poslovni načrt.

9. Poslovni načrt ni napisan dovolj tekoče, je nezanimiv in nejasen.

10. Podjetnik ne nameni dovolj pozornosti analizi potencialnih nevarnosti, ki grozijo
poslovanju podjetja.

11. Poslovni načrt ni dovolj jedrnat in podprt s konkretnimi dejstvi in številkami. Vsa
dodatna pojasnila poslovne priložnosti, tehnični opisi in analize naj bodo prikazani v dodatku k poslovnemu načrtu.

Za zaključek

Da bi lahko uspešno tekmovali v poslu, je potrebno imeti veliko znanj, veščin, sposobnosti, idej, poslovnih praks. Eno od le-teh je tudi priprava dobrega poslovnega načrta. Sam poslovni načrt ne jamči vedno za uspeh, je pa sam proces njegovega oblikovanja koristen za podjetnika. V tem procesu se namreč vse kalkulacije podvržejo formalni presoji, s katero je moč zgodaj odkriti šibke točke in jih ustrezno popraviti. Gre za proces logičnega razmišljanja.

Članke avtorice mag. Božene Kramar je bil objavljen v reviji Obrtnik podjetnik.

 

Literatura in viri:

 • Dernovšek, M., Stritar, R., Vahčič, A.(2005). Priročnik za pripravo poslovnega načrta. Ljubljana. Ekonomska fakulteta.
 • Dukić, J. (2022). Diplomsko delo: Poslovni načrt in njegov pomen za podjetja. Maribor. DKUM.
 • Sendelbach, M. (2009). Učbenik: Podjetništvo. Ljubljana. Zavod IRC.
 • https://mladipodjetnik.si/novice-in-dogodk/novice/poslovni-načrt . 2023

 

 

 

Prijavite se na e-novice,
obveščali vas bomo o novostih
PRIJAVA


©2017-2024 Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane.