Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnega portala MojObrtnik. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

 

SPLOŠNO

 

1.člen

Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne strani Moj Obrtnik (v nadaljevanju: spletna stran), so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju: ZVPot) in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.

 

2.člen

Spletna stran Moj Obrtnik je v lasti Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Celovška cesta 71, Ljubljana (v nadaljevanju: skrbnik).

 

3.člen

Spletna stran je namenjena obiskovalcem, povpraševalcem in kupcem storitev, proizvodov ali obrtniških grošev. To so fizične osebe, zasebniki, podjetja ali institucije, ki iščejo izvajalca ali zgolj informacije (v nadaljevanju: uporabnik).

 

Spletna stran je namenjena tudi izvajalcem. To so podjetja in zasebniki, ki izvajajo različne storitve in ponujajo produkte (v nadaljevanju: izvajalec).

 

Spletno stran lahko uporabljajo tudi podjetja in zasebniki, ki oglašujejo. Pogoje uporabe spletnega mesta določajo individualne pogodbe o sodelovanju s temi subjekti (v nadaljevanju: oglaševalec).

 

4.člen

Spletna stran omogoča naslednje funkcionalnosti:

-iskanje posameznih izvajalcev,

-pošiljanje povpraševanj izvajalcem s strani uporabnikov,

-iskanje med ponudniki, ki izvajajo hitro pomoč – SOS Obrtnik

-nakup obrtniškega groša.

 

5.člen

Kakršnakoli uporaba spletne strani, ki bi lahko poškodovala, onemogočila, preobremenila ali škodila spletni strani, tehnični opremi ali Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ni dovoljena. Skrbnik si pridržuje pravico, da nemudoma odstrani s seznama tiste uporabnike in izvajalce, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali spletni strani, drugim uporabnikom, izvajalcem  ali oglaševalcem.

 

V primeru, da uporabniki ali izvajalci pri komuniciranju preko spletne strani posredujejo žaljive izjave, razpihujejo sovraštvo ali nestrpnost ter posegajo v osebnostne pravice, ima skrbnik pravico to preprečiti in onemogočiti.

 

6.člen

Skrbnik si bo prizadeval za točnost in ažurnost informacij. V kolikor pride do ugotovitve o netočnosti informacij, skrbnik izkazuje pripravljenost k odpravi napak na utemeljeno opozorilo uporabnika ali izvajalca.

 

7.člen

Vse informacije, ki so objavljene ali posredovane uporabnikom ali izvajalcem, so informativne narave. Za njihovo točnost skrbnik ne jamči in ne odgovarja. Skrbnik prav tako ne odgovarja za morebitno škodo pravnim ali fizičnim osebam, ki bi jim bila povzročena zaradi uporabe informacij na spletnem mestu.

 

8.člen

Avtorske pravice za vse vsebine in povpraševanja so last skrbnika, zato je njihovo razmnoževanje ali uporaba na drugih spletnih mestih prepovedana v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP), razen za vsebine, ki so jih ustvarili izvajalci  ali oglaševalci, pri čemer veljajo ista določila ZASP.

 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

 

9.člen

Z osebnimi podatki uporabnikov spletne strani upravlja Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije in se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke uporabnikov hranila in varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih uporabljala izključno za lastne potrebe, izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, obrtniških grošev) in ostalo potrebno komunikacijo z uporabniki v okviru svojih blagovnih znamk.

 

Uporabnik in izvajalec se strinjata, da lahko Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije njune osebne podatke uporablja za potrebe komuniciranja, naročanja ali informiranja o spletni strani, kakor tudi za vse ostale blagovne znamke, s katerimi upravlja ali še bo upravljala v prihodnosti.

 

Da lahko opravi nakup ponudbe na spletni strani, mora uporabnik posredovati osebne podatke, katerih vrsta in količina je odvisna glede na izbiro načina plačila. Podatki uporabnika ne bodo posredovani nepooblaščenim osebam.

 

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito računalnika.

 

 

ODDAJA POVPRAŠEVANJ S STRANI UPORABNIKOV

 

10.člen

Uporabniki lahko uporabljajo spletno stran na način, da preko spletnega obrazca iščejo posamezne izvajalce ali oddajo povpraševanje izbranim izvajalcem ali izvajalcem, ki jih izbere sistem, glede na to, katero dejavnost izvajajo.

 

V primeru, da skrbnik glede na pretekle izkušnje predvideva, da za povpraševanje, s strani izvajalcev ne bo zanimanja ali da povpraševanje ni primerno, se lahko odloči, da povpraševanja ne bo obravnaval in o tem obvesti uporabnika.

 

V primeru, da skrbnik ugotovi, da je uporabnik kršil veljavne splošne pogoje Moj Obrtnik, se lahko odloči, da povpraševanja ne bo obravnaval in o tem obvesti uporabnika.

 

Skrbnik ne odgovarja ali jamči uporabnikom za odzive izvajalcev v zvezi s pripravo ponudb.

 

V primeru, da skrbnik ugotovi, da je uporabnik že prej kršil splošne pogoje ali drugače zlorabljal spletno stran, manipuliral z izvajalci ali jih drugače oškodoval, lahko o tem obvesti izvajalce in omeji sodelovanje uporabnika.

 

Skrbnik ne odgovarja za namero uporabnika o predmetu povpraševanja niti za odzivnost uporabnika na posredovane ponudbe izvajalca.

 

Skrbnik tudi ne jamči za pravilnost podatkov, ki so jih uporabniki vnesli v spletno formo za oddajo povpraševanja.

 

VSTOP IZVAJALCEV V PROGRAM MOJ OBRTNIK

 

11.člen

Izvajalci, ki želijo sodelovati v programu Moj Obrtnik in prejemati povpraševanja uporabnikov, morajo izpolniti elektronsko prijavnico, ki se nahaja na spletni strani.

 

Pogoji za sodelovanje izvajalca v sistemu Moj Obrtnik so:

-izpolnitev elektronske pristopne prijavnice,

-sprejem splošnih pogojev,

-kreiranje spletnega profila,

-da je samostojni podjetnik ali pravna oseba,

-da je podjetje registrirano za opravljanje dejavnosti, ki jo bo ponujalo uporabnikom in da izpolnjuje vse ostale pogoje, potrebne za opravljanje dejavnosti,

-da ima veljaven elektronski poštni naslov in delujočo mobilno telefonsko številko,

-da plača stroške vključitve v program,

-da je aktiven pri oddaji ponudb in

-da je kvaliteten in pošten pri izvajanju poslov.

 

Pogojev iz pete alineje prejšnjega odstavka skrbnik ni dolžan preverjati, zato zanje tudi ne odgovarja.

 

12.člen

Izvajalci, ki so vključeni v programu Moj Obrtnik, lahko s strani uporabnikov prejemajo povpraševanja in oddajajo ponudbe. Ponudbe izvajalcev se oddajajo preko programa Moj Obrtnik v elektronski obliki.

 

Izvajalci lahko prejemajo povpraševanja uporabnikov samo za storitve, za katere so registrirani oz. za proizvode, ki jih tržijo.

 

Uporabnik, ki prejme ponudbe za storitev in/ali izdelek izvajalca mora v programu potrditi eno ponudbo ali zavrniti vse ponudbe. S tem se povpraševanje smatra kot zaključeno.

 

Skrbnik ne odgovarja za število, kvaliteto izvedbe ter vrednost povpraševanj, ki jih prejme izvajalec.

 

13.člen

Izvajalci, če se skrbnik tako odloči, lahko preko programa Moj Obrtnik, določen čas prejemajo povpraševanja uporabnikov brezplačno. Pred iztekom brezplačnega obdobja bo skrbnik izvajalcu poslal ponudbo za sklenitev naročniškega razmerja. Za sklenjeno naročniško razmerje se smatra v celoti plačana ponudba za naročnino.

Brezplačno obdobje se lahko koristi zgolj enkrat.

 

14.člen

Vsak registriran izvajalec si mora ustvariti spletno predstavitev. Ogrodje spletne predstavitve postavi skrbnik, ki ga napolni z  osnovnimi podatki izvajalca, izvajalec, pa nato lahko sam doda podatke, opise in slike, ki jih lahko tudi spreminja in ažurira.

 

Skrbnik si pridržuje pravico, da lahko na izvajalčevi spletni predstavitvi odvzame neprimerne vsebine.

 

15. člen

Program Moj Obrtnik ponuja tudi storitev SOS Obrtnik.  Gre za seznam izvajalcev, ki se zavezujejo, da bodo določene nujne storitve opravljali hitro ter bodo dosegljivi na telefonu.

Izvajalec, ki je vključen  v SOS Obrtnik, mora biti na razpolago za pomoč 24/7 Uporabnikom se mora javiti na objavljeno mobilno številko ter se dogovoriti o čim hitrejši odpravi uporabnikove težave. V kolikor se izvajalec v SOS Obrtnik ne odziva hitro, ga lahko skrbnik izključi iz te storitve.

 

16.Člen

V kolikor ni nikakršnega odziva izvajalcev na povpraševanje oziroma pomoč uporabnikom, se to povpraševanje objavi v programu kot Objavljena dela.

 

17.člen

Izključitev izvajalca iz sistema se izvede:

- če ne izpolnjuje pogojev iz 11. člena,

- po lastni presoji skrbnika, pri čemer izvajalec ni upravičen do vračila plačila.

 

Skrbnik obvesti izvajalca o izključitvi po e-pošti. Odločitev skrbnika je dokončna.

 

 

OBRTNIŠKI GROŠ

 

18.člen

Obrtniški groš je izkazni papir, ki ga skrbnik proti plačilu izda v elektronski obliki (kupec prejme e-mail z identifikacijsko številko - ID obrtniškega groša in z vpisano vrednostjo).

 

19.člen

Uporabnik lahko na spletni strani kupi tudi obrtniški groš tako, da mu določi znesek.

 

Pri naročanju obrtniškega groša, lahko uporabnik v programu poišče informacije o tem, kdo vse od izvajalcev  sprejema obrtniški groš. Uporabnik lahko kupi obrtniški groš z namigom ali brez namiga za uporabo pri določenemu izvajalcu.

 

Uporabnik nakup potrdi s klikom na naročilo obrtniškega groša. Naročilo je dokončno potrjeno, ko skrbnik prejme plačilo za obrtniški groš. Po prejemu plačila uporabnik prejme elektronsko sporočilo. Kupoprodajna pogodba med skrbnikom in uporabnikom je sklenjena v trenutku potrditve naročila in je v elektronski obliki tudi shranjena na strežniku programa Moj Obrtnik.

 

20.člen

Skrbnik po plačilu uporabniku izda potrdilo za nakup obrtniškega groša. Kupec prejme potrdilo po elektronski pošti skupaj z obrtniškim grošem. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov na potrdilu in na obrtniškem grošu in o morebitnih napakah obvestiti skrbnika v osmih dneh od dneva prejema. Kasneje podani ugovori ne bodo upoštevani.

 

Stroške plačilnega prometa v zvezi s plačilom obrtniškega groša nosi vsak uporabnik sam. Registriran uporabnik lahko do podatkov o kupljenih obrtniških groših dostopa tudi v svojem Profilu.

 

21.člen

Menjava obrtniškega groša za gotovino ni možna. Obrtniški groš je unovčljiv le v celotnem znesku. V primeru, da je vrednost nakupa višja od vrednosti obrtniškega groša, mora imetnik obrtniškega groša razliko doplačati. V primeru, da je vrednost nakupa manjša od vrednosti obrtniškega groša, izvajalec imetniku obrtniškega groša ni dolžan vrniti protivrednosti v denarju.

 

Kopiranje, reproduciranje ali poneverjanje obrtniškega groša je strogo prepovedano in predstavlja kaznivo dejanje, ki se kaznuje v skladu z veljavnimi zakoni Republike Slovenije. Vsa navedena dejanja oziroma kršitve bo skrbnik prijavil pristojnim državnim organom, posledice v celoti prevzema storilec.

 

22.člen

Izvajalci, ki se za to odločijo, lahko za plačilo storitev ali izdelkov, ki jih ponujajo na spletnem mestu Moj Obrtnik, sprejemajo obrtniške groše.

 

Izvajalec, ki se odloči za sprejemanje obrtniških grošev, ga je zavezan sprejeti kot plačilo za nakup.

 

Produkti, ki se lahko kupujejo z obrtniškimi groši, so s strani izvajalcev lahko ponujeni v omejeni količini. Za nerazpoložljivost določenega produkta skrbnik ne odgovarja.

 

Izvajalec in uporabnik soglašata, da sta za ravnanje z obrtniškimi groši v celoti odgovorna sama. Izguba, poškodba ali kraja obrtniških grošev je v celoti odgovornost izvajalca ali uporabnika. Skrbnik ni odgovoren za morebitne zlorabe obrtniških grošev in ni dolžan preverjati identitete kupca.

 

Skrbnik bo pri unovčitvi obrtniških grošev izvajalcu zaračunal stroške unovčitve obrtniških grošev v skladu s cenikom .

 

23.člen

Uporabnik lahko pri izvajalcu unovči le veljaven obrtniški groš.

 

Uporabniki so sami dolžni pred unovčitvijo obrtniškega groša preveriti ključne informacije in opraviti morebitno rezervacijo storitve ali izdelka pri izvajalcu na način, kot ga ta določi.

 

Obrtniški groš je veljaven eno leto od izstavitve.

 

24.člen

Izvajalec mora ob unovčitvi obrtniškega groša potrditi oziroma aktivirati QR kodo, ki se nahaja na obrtniškem grošu.

 

QR koda je namenjena izvajalcu za potrjevanje izvedene storitve ali nakupa produkta, zato potrditev le-te pomeni, da je imetnik obrtniškega groša pri izvajalcu le-tega unovčil.

 

Uničena ali nečitljiva QR koda je lahko razlog za zavrnitev obrtniškega groša s strani izvajalca.

 

V kolikor program ne deluje in zato ni mogoče potrditi QR kodo za opravljeno storitev ali prodani proizvod, je potrebno poklicati na telefon  080 12 42 in poslati mail na info@mojobrtnik.com.

 

25.člen

Skrbnik bo izvajalcu, ki bo prvi potrdil QR kodo  nakazal protivrednost pravilno unovčenega obrtniškega groša, zmanjšanega za znesek provizije v skladu s cenikom, po poteku rokov za odstop od pogodbe s strani uporabnika.

 

Izvajalec do 3. (tretjega) v mesecu  obvesti skrbnika o unovčenih obrtniških groših. V Zahtevku za izplačilo mora navesti mora ID groša, vrednost groša ter datum unovčitve. Skrbnik mora morebitno nepravilnost javiti do 8. (osmega) v mesecu, sicer se šteje, da potrjuje poročilo. Po tem datumu oz. ko so podatki o  unovčenih  grošev potrjeni s strani izvajalca ter skrbnika, skrbniku izda račun z valuto 8 dni. Skrbnik izvajalcu izda 8. v mesecu račun za opravljene promocijske storitve z valuto 8 dni.

 Zahtevek za izplačilo Obrtniškega groša.

 

26.člen

Za cene jamči izvajalec storitve v skladu z njegovim veljavnim cenikom, kjer ima transparentno navedene cene storitev ali blaga.

Skrbnik v nobenem primeru ni odgovoren za morebitne napake ali odstopanja od cen izvajalcev storitev. Morebitne druge akcijske ponudbe ali drugi popusti izvajalcev ne sovpadajo z akcijskimi cenami, objavljenimi na spletni strani.

 

OCENE, MNENJA, PRIPOROČILA

 

27.člen

Mnenja, ocene in priporočila, ki jih registriran uporabniki napišejo, so del funkcionalnosti spletne strani, in namenjeni skupnosti vseh uporabnikov.

 

Skrbnik omogoča, da mnenje napiše registriran uporabnik spletne strani.  Skrbnik ima pravico da umakne mnenja, ki so kakorkoli žaljivi, neprimerna ali ki po oceni skrbnika ne nudijo koristi drugim uporabnikom.

 

Z oddajo mnenja ali komentarja se uporabnik izrecno strinja s pogoji uporabe njegovega mnenja ali komentarja in skrbniku dovoljuje objavo dela ali celotnega teksta v vseh elektronskih in drugih medijih.

 

Skrbnik ima pravico vsebino mnenja ali komentarja uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu skrbnika, vključno z objavo v oglasih ali drugih marketinških komunikacijah. Avtor mnenja hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja in komentarje ter da te pravice neizključno in časovno neomejeno prenaša na skrbnika.

 

ODSTOP OD POGODBE

 

28.člen

Uporabnik ima pravico, da v 14 dneh od nakupa obrtniškega groša pisno na e-naslov: info@mojobrtnik.com sporoči odstop od pogodbe po 43.č členu ZVPot, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po nakupu obrtniškega groša. V primeru odstopa od pogodbe po 43.č členu ZVPot skrbnik uporabniku kupnino vrne nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh od dneva odstopa.

 

Od pogodbe uporabnik lahko odstopi le v kolikor obrtniški groš še ni bil unovčen.

 

Zaradi varstva osebnih podatkov in zaščite uporabniških profilov se za veljaven odstop od pogodbe šteje le pisni odstop preko e-pošte ali navadne pošte, s priloženim izpolnjenim obrazcem.

 

Obrazec za odstop od pogodbe je na voljo tukaj.

 

Vse morebitne reklamacije po tem roku rešujeta kupec obrtniškega groša in izvajalec storitve v reklamacijskem roku, ki je za izvajalca storitve osem (8) dni od posredovane pisne pritožbe s strani pritožnika. V tem roku je izvajalec storitev dolžan pritožniku posredovati pisni ali ustni odgovor na posredovano pritožbo.

 

KOMUNIKACIJA Z UPORABNIKI

 

29.člen

Skrbnik bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje.

 

Oglasna elektronska sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine:

  • jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila
  • pošiljatelj bo jasno razviden,
  • različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne. Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,
  • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,
  • željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo skrbnik spoštoval.

 

30.člen

Skrbnik programa bo na spletni strani programa Moj Obrtnik oglaševal različne uporabne informacije tako za uporabnike kot za izvajalce (oglaševanje, možnosti kreditiranja, nasveti ipd.). V primeru objave teh informacij skrbnik ne odgovarja za morebitne napake v besedilih.

 

ODGOVORNOST

 

31.člen

Skrbnik ni lastnik niti nima v lasti proizvodov ali storitev, ki jih oglašujejo izvajalci prek spletne strani Moj Obrtnik, zato ni odgovoren za morebitne napake, škodo ali druge težave, ki lahko nastanejo pri uporabi proizvodov oz. storitev. Za kakršne koli težave, škodo ali napake v zvezi s proizvodi oz. storitvami, ki jih določa izvajalec, je odgovoren izključno izvajalec sam kot lastnik proizvoda oz. ponudnik storitve.

 

Stvarne napake na izdelkih in storitvah, rešuje koristnik obrtniškega groša z izvajalcem. 

 

32.člen

Spletne strani, ki so direktno ali indirektno povezane s spletno stranjo skrbnika, niso pod nadzorom skrbnika in jih ta tudi ne ureja. Skrbnik zato ne nosi odgovornosti za informacije, ki se nahajajo na povezanih spletnih straneh. Povezave do spletnih strani tretjih strank so navedene samo iz praktičnih razlogov in skrbnik ne odgovarja za verodostojnost in zanesljivost informacij na teh straneh.

 

33.člen

Skrbnik ne prevzema nikakršne odgovornosti za nedelovanje spletne strani www.mojobrtnik.si, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev na www.mojobrtnik.si. Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta so možni izpadi delovanja prikazov ponudb ali spletne strani ali motnje prikazov podatkov pri ponudbah.

 

UPORABA PIŠKOTKOV

 

 

34.člen

 

Varovanje zasebnosti
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: OZS) spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene preko spletnega informacijskega sistema, skrbno varovala in jih brez vaše privolitve ne bo posredovala tretjim osebam oziroma jih uporabila v druge namene. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso vezane na spletne strani OZS, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.


Piškotki (angl. Cookies)

Piškotki niso nič novega, vsi obiskovalci spletnih strani imamo na svojih računalnikih, tablicah, mobitelih shranjenih že veliko piškotkov z različnih spletnih strani. Novo je zgolj to, da z novo zakonodajo (ZEKom-1) prihaja do sprememb glede obveščanja oz. soglašanja obiskovalcev z njihovo uporabo. Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave, s katerimi uporabniki dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik - ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Piškotki niso škodljivi in so vedno časovno omejeni.


Piškotki, ki se lahko pojavijo z uporabo naše spletne strani

Ime piškotka Namen Čas trajanja Podjetje/Servis
_session_id Osnovno delovanje spletne strani 90 dni OZS
eu-piskotki Obvestilo o uporabi piškotkov 10 let OZS
_utma Statistika ogledov spletne strani 2 leti Google analytics
_utmb Statistika ogledov spletne strani 30 min Google analytics
_utmc Statistika ogledov spletne strani trajanje seje Google analytics
_utmz Statistika ogledov spletne strani 6 mesecev Google analytics
*.google.com Razni vtičniki npr. gmaps, iskalnik po strani različno Google
*.facebook.com Delovanje Facebook vtičnika različno Facebook
*.twitter.com Delovanje Twitter vtičnika različno Twitter


Dodatne informacije o uporabi piškotkov:

 

IZVENSODNO REŠEVANJE SPOROV

 

35.člen

V skladu z 32. členom Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) potrošnike obveščamo, da ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS), kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu z ZIsRPS. Spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS) je na voljo tukaj.

 

 

SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV

 

36.člen

Skrbnik si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev. Spremembe veljajo od trenutka objave na spletnem mestu.

 

 

Splošni pogoji veljajo od 3.11.2016


 

 

 Obrazec za odstop od pogodbe

Spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS) je na voljo tukaj.

(2017) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 

Prijavite se na e-novice,
obveščali vas bomo o novostih
PRIJAVA


©2017-2024 Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane.

 

SPLOŠNO

 

1.člen

Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne strani Moj Obrtnik (v nadaljevanju: spletna stran), so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju: ZVPot) in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.

 

2.člen

Spletna stran Moj Obrtnik je v lasti Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Celovška cesta 71, Ljubljana (v nadaljevanju: skrbnik).

 

3.člen

Spletna stran je namenjena obiskovalcem, povpraševalcem in kupcem storitev, proizvodov ali obrtniških grošev. To so fizične osebe, zasebniki, podjetja ali institucije, ki iščejo izvajalca ali zgolj informacije (v nadaljevanju: uporabnik).

 

Spletna stran je namenjena tudi izvajalcem. To so podjetja in zasebniki, ki izvajajo različne storitve in ponujajo produkte (v nadaljevanju: izvajalec).

 

Spletno stran lahko uporabljajo tudi podjetja in zasebniki, ki oglašujejo. Pogoje uporabe spletnega mesta določajo individualne pogodbe o sodelovanju s temi subjekti (v nadaljevanju: oglaševalec).

 

4.člen

Spletna stran omogoča naslednje funkcionalnosti:

-iskanje posameznih izvajalcev,

-pošiljanje povpraševanj izvajalcem s strani uporabnikov,

-iskanje med ponudniki, ki izvajajo hitro pomoč – SOS Obrtnik

-nakup obrtniškega groša.

 

5.člen

Kakršnakoli uporaba spletne strani, ki bi lahko poškodovala, onemogočila, preobremenila ali škodila spletni strani, tehnični opremi ali Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ni dovoljena. Skrbnik si pridržuje pravico, da nemudoma odstrani s seznama tiste uporabnike in izvajalce, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali spletni strani, drugim uporabnikom, izvajalcem  ali oglaševalcem.

 

V primeru, da uporabniki ali izvajalci pri komuniciranju preko spletne strani posredujejo žaljive izjave, razpihujejo sovraštvo ali nestrpnost ter posegajo v osebnostne pravice, ima skrbnik pravico to preprečiti in onemogočiti.

 

6.člen

Skrbnik si bo prizadeval za točnost in ažurnost informacij. V kolikor pride do ugotovitve o netočnosti informacij, skrbnik izkazuje pripravljenost k odpravi napak na utemeljeno opozorilo uporabnika ali izvajalca.

 

7.člen

Vse informacije, ki so objavljene ali posredovane uporabnikom ali izvajalcem, so informativne narave. Za njihovo točnost skrbnik ne jamči in ne odgovarja. Skrbnik prav tako ne odgovarja za morebitno škodo pravnim ali fizičnim osebam, ki bi jim bila povzročena zaradi uporabe informacij na spletnem mestu.

 

8.člen

Avtorske pravice za vse vsebine in povpraševanja so last skrbnika, zato je njihovo razmnoževanje ali uporaba na drugih spletnih mestih prepovedana v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP), razen za vsebine, ki so jih ustvarili izvajalci  ali oglaševalci, pri čemer veljajo ista določila ZASP.

 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

 

9.člen

Z osebnimi podatki uporabnikov spletne strani upravlja Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije in se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke uporabnikov hranila in varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih uporabljala izključno za lastne potrebe, izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, obrtniških grošev) in ostalo potrebno komunikacijo z uporabniki v okviru svojih blagovnih znamk.

 

Uporabnik in izvajalec se strinjata, da lahko Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije njune osebne podatke uporablja za potrebe komuniciranja, naročanja ali informiranja o spletni strani, kakor tudi za vse ostale blagovne znamke, s katerimi upravlja ali še bo upravljala v prihodnosti.

 

Da lahko opravi nakup ponudbe na spletni strani, mora uporabnik posredovati osebne podatke, katerih vrsta in količina je odvisna glede na izbiro načina plačila. Podatki uporabnika ne bodo posredovani nepooblaščenim osebam.

 

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito računalnika.

 

 

ODDAJA POVPRAŠEVANJ S STRANI UPORABNIKOV

 

10.člen

Uporabniki lahko uporabljajo spletno stran na način, da preko spletnega obrazca iščejo posamezne izvajalce ali oddajo povpraševanje izbranim izvajalcem ali izvajalcem, ki jih izbere sistem, glede na to, katero dejavnost izvajajo.

 

V primeru, da skrbnik glede na pretekle izkušnje predvideva, da za povpraševanje, s strani izvajalcev ne bo zanimanja ali da povpraševanje ni primerno, se lahko odloči, da povpraševanja ne bo obravnaval in o tem obvesti uporabnika.

 

V primeru, da skrbnik ugotovi, da je uporabnik kršil veljavne splošne pogoje Moj Obrtnik, se lahko odloči, da povpraševanja ne bo obravnaval in o tem obvesti uporabnika.

 

Skrbnik ne odgovarja ali jamči uporabnikom za odzive izvajalcev v zvezi s pripravo ponudb.

 

V primeru, da skrbnik ugotovi, da je uporabnik že prej kršil splošne pogoje ali drugače zlorabljal spletno stran, manipuliral z izvajalci ali jih drugače oškodoval, lahko o tem obvesti izvajalce in omeji sodelovanje uporabnika.

 

Skrbnik ne odgovarja za namero uporabnika o predmetu povpraševanja niti za odzivnost uporabnika na posredovane ponudbe izvajalca.

 

Skrbnik tudi ne jamči za pravilnost podatkov, ki so jih uporabniki vnesli v spletno formo za oddajo povpraševanja.

 

VSTOP IZVAJALCEV V PROGRAM MOJ OBRTNIK

 

11.člen

Izvajalci, ki želijo sodelovati v programu Moj Obrtnik in prejemati povpraševanja uporabnikov, morajo izpolniti elektronsko prijavnico, ki se nahaja na spletni strani.

 

Pogoji za sodelovanje izvajalca v sistemu Moj Obrtnik so:

-izpolnitev elektronske pristopne prijavnice,

-sprejem splošnih pogojev,

-kreiranje spletnega profila,

-da je samostojni podjetnik ali pravna oseba,

-da je podjetje registrirano za opravljanje dejavnosti, ki jo bo ponujalo uporabnikom in da izpolnjuje vse ostale pogoje, potrebne za opravljanje dejavnosti,

-da ima veljaven elektronski poštni naslov in delujočo mobilno telefonsko številko,

-da plača stroške vključitve v program,

-da je aktiven pri oddaji ponudb in

-da je kvaliteten in pošten pri izvajanju poslov.

 

Pogojev iz pete alineje prejšnjega odstavka skrbnik ni dolžan preverjati, zato zanje tudi ne odgovarja.

 

12.člen

Izvajalci, ki so vključeni v programu Moj Obrtnik, lahko s strani uporabnikov prejemajo povpraševanja in oddajajo ponudbe. Ponudbe izvajalcev se oddajajo preko programa Moj Obrtnik v elektronski obliki.

 

Izvajalci lahko prejemajo povpraševanja uporabnikov samo za storitve, za katere so registrirani oz. za proizvode, ki jih tržijo.

 

Uporabnik, ki prejme ponudbe za storitev in/ali izdelek izvajalca mora v programu potrditi eno ponudbo ali zavrniti vse ponudbe. S tem se povpraševanje smatra kot zaključeno.

 

Skrbnik ne odgovarja za število, kvaliteto izvedbe ter vrednost povpraševanj, ki jih prejme izvajalec.

 

13.člen

Izvajalci, če se skrbnik tako odloči, lahko preko programa Moj Obrtnik, določen čas prejemajo povpraševanja uporabnikov brezplačno. Pred iztekom brezplačnega obdobja bo skrbnik izvajalcu poslal ponudbo za sklenitev naročniškega razmerja. Za sklenjeno naročniško razmerje se smatra v celoti plačana ponudba za naročnino.

Brezplačno obdobje se lahko koristi zgolj enkrat.

 

14.člen

Vsak registriran izvajalec si mora ustvariti spletno predstavitev. Ogrodje spletne predstavitve postavi skrbnik, ki ga napolni z  osnovnimi podatki izvajalca, izvajalec, pa nato lahko sam doda podatke, opise in slike, ki jih lahko tudi spreminja in ažurira.

 

Skrbnik si pridržuje pravico, da lahko na izvajalčevi spletni predstavitvi odvzame neprimerne vsebine.

 

15. člen

Program Moj Obrtnik ponuja tudi storitev SOS Obrtnik.  Gre za seznam izvajalcev, ki se zavezujejo, da bodo določene nujne storitve opravljali hitro ter bodo dosegljivi na telefonu.

Izvajalec, ki je vključen  v SOS Obrtnik, mora biti na razpolago za pomoč 24/7 Uporabnikom se mora javiti na objavljeno mobilno številko ter se dogovoriti o čim hitrejši odpravi uporabnikove težave. V kolikor se izvajalec v SOS Obrtnik ne odziva hitro, ga lahko skrbnik izključi iz te storitve.

 

16.Člen

V kolikor ni nikakršnega odziva izvajalcev na povpraševanje oziroma pomoč uporabnikom, se to povpraševanje objavi v programu kot Objavljena dela.

 

17.člen

Izključitev izvajalca iz sistema se izvede:

- če ne izpolnjuje pogojev iz 11. člena,

- po lastni presoji skrbnika, pri čemer izvajalec ni upravičen do vračila plačila.

 

Skrbnik obvesti izvajalca o izključitvi po e-pošti. Odločitev skrbnika je dokončna.

 

 

OBRTNIŠKI GROŠ

 

18.člen

Obrtniški groš je izkazni papir, ki ga skrbnik proti plačilu izda v elektronski obliki (kupec prejme e-mail z identifikacijsko številko - ID obrtniškega groša in z vpisano vrednostjo).

 

19.člen

Uporabnik lahko na spletni strani kupi tudi obrtniški groš tako, da mu določi znesek.

 

Pri naročanju obrtniškega groša, lahko uporabnik v programu poišče informacije o tem, kdo vse od izvajalcev  sprejema obrtniški groš. Uporabnik lahko kupi obrtniški groš z namigom ali brez namiga za uporabo pri določenemu izvajalcu.

 

Uporabnik nakup potrdi s klikom na naročilo obrtniškega groša. Naročilo je dokončno potrjeno, ko skrbnik prejme plačilo za obrtniški groš. Po prejemu plačila uporabnik prejme elektronsko sporočilo. Kupoprodajna pogodba med skrbnikom in uporabnikom je sklenjena v trenutku potrditve naročila in je v elektronski obliki tudi shranjena na strežniku programa Moj Obrtnik.

 

20.člen

Skrbnik po plačilu uporabniku izda potrdilo za nakup obrtniškega groša. Kupec prejme potrdilo po elektronski pošti skupaj z obrtniškim grošem. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov na potrdilu in na obrtniškem grošu in o morebitnih napakah obvestiti skrbnika v osmih dneh od dneva prejema. Kasneje podani ugovori ne bodo upoštevani.

 

Stroške plačilnega prometa v zvezi s plačilom obrtniškega groša nosi vsak uporabnik sam. Registriran uporabnik lahko do podatkov o kupljenih obrtniških groših dostopa tudi v svojem Profilu.

 

21.člen

Menjava obrtniškega groša za gotovino ni možna. Obrtniški groš je unovčljiv le v celotnem znesku. V primeru, da je vrednost nakupa višja od vrednosti obrtniškega groša, mora imetnik obrtniškega groša razliko doplačati. V primeru, da je vrednost nakupa manjša od vrednosti obrtniškega groša, izvajalec imetniku obrtniškega groša ni dolžan vrniti protivrednosti v denarju.

 

Kopiranje, reproduciranje ali poneverjanje obrtniškega groša je strogo prepovedano in predstavlja kaznivo dejanje, ki se kaznuje v skladu z veljavnimi zakoni Republike Slovenije. Vsa navedena dejanja oziroma kršitve bo skrbnik prijavil pristojnim državnim organom, posledice v celoti prevzema storilec.

 

22.člen

Izvajalci, ki se za to odločijo, lahko za plačilo storitev ali izdelkov, ki jih ponujajo na spletnem mestu Moj Obrtnik, sprejemajo obrtniške groše.

 

Izvajalec, ki se odloči za sprejemanje obrtniških grošev, ga je zavezan sprejeti kot plačilo za nakup.

 

Produkti, ki se lahko kupujejo z obrtniškimi groši, so s strani izvajalcev lahko ponujeni v omejeni količini. Za nerazpoložljivost določenega produkta skrbnik ne odgovarja.

 

Izvajalec in uporabnik soglašata, da sta za ravnanje z obrtniškimi groši v celoti odgovorna sama. Izguba, poškodba ali kraja obrtniških grošev je v celoti odgovornost izvajalca ali uporabnika. Skrbnik ni odgovoren za morebitne zlorabe obrtniških grošev in ni dolžan preverjati identitete kupca.

 

Skrbnik bo pri unovčitvi obrtniških grošev izvajalcu zaračunal stroške unovčitve obrtniških grošev v skladu s cenikom .

 

23.člen

Uporabnik lahko pri izvajalcu unovči le veljaven obrtniški groš.

 

Uporabniki so sami dolžni pred unovčitvijo obrtniškega groša preveriti ključne informacije in opraviti morebitno rezervacijo storitve ali izdelka pri izvajalcu na način, kot ga ta določi.

 

Obrtniški groš je veljaven eno leto od izstavitve.

 

24.člen

Izvajalec mora ob unovčitvi obrtniškega groša potrditi oziroma aktivirati QR kodo, ki se nahaja na obrtniškem grošu.

 

QR koda je namenjena izvajalcu za potrjevanje izvedene storitve ali nakupa produkta, zato potrditev le-te pomeni, da je imetnik obrtniškega groša pri izvajalcu le-tega unovčil.

 

Uničena ali nečitljiva QR koda je lahko razlog za zavrnitev obrtniškega groša s strani izvajalca.

 

V kolikor program ne deluje in zato ni mogoče potrditi QR kodo za opravljeno storitev ali prodani proizvod, je potrebno poklicati na telefon  080 12 42 in poslati mail na info@mojobrtnik.com.

 

25.člen

Skrbnik bo izvajalcu, ki bo prvi potrdil QR kodo  nakazal protivrednost pravilno unovčenega obrtniškega groša, zmanjšanega za znesek provizije v skladu s cenikom, po poteku rokov za odstop od pogodbe s strani uporabnika.

 

Izvajalec do 3. (tretjega) v mesecu  obvesti skrbnika o unovčenih obrtniških groših. V Zahtevku za izplačilo mora navesti mora ID groša, vrednost groša ter datum unovčitve. Skrbnik mora morebitno nepravilnost javiti do 8. (osmega) v mesecu, sicer se šteje, da potrjuje poročilo. Po tem datumu oz. ko so podatki o  unovčenih  grošev potrjeni s strani izvajalca ter skrbnika, skrbniku izda račun z valuto 8 dni. Skrbnik izvajalcu izda 8. v mesecu račun za opravljene promocijske storitve z valuto 8 dni.

 Zahtevek za izplačilo Obrtniškega groša.

 

26.člen

Za cene jamči izvajalec storitve v skladu z njegovim veljavnim cenikom, kjer ima transparentno navedene cene storitev ali blaga.

Skrbnik v nobenem primeru ni odgovoren za morebitne napake ali odstopanja od cen izvajalcev storitev. Morebitne druge akcijske ponudbe ali drugi popusti izvajalcev ne sovpadajo z akcijskimi cenami, objavljenimi na spletni strani.

 

OCENE, MNENJA, PRIPOROČILA

 

27.člen

Mnenja, ocene in priporočila, ki jih registriran uporabniki napišejo, so del funkcionalnosti spletne strani, in namenjeni skupnosti vseh uporabnikov.

 

Skrbnik omogoča, da mnenje napiše registriran uporabnik spletne strani.  Skrbnik ima pravico da umakne mnenja, ki so kakorkoli žaljivi, neprimerna ali ki po oceni skrbnika ne nudijo koristi drugim uporabnikom.

 

Z oddajo mnenja ali komentarja se uporabnik izrecno strinja s pogoji uporabe njegovega mnenja ali komentarja in skrbniku dovoljuje objavo dela ali celotnega teksta v vseh elektronskih in drugih medijih.

 

Skrbnik ima pravico vsebino mnenja ali komentarja uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu skrbnika, vključno z objavo v oglasih ali drugih marketinških komunikacijah. Avtor mnenja hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja in komentarje ter da te pravice neizključno in časovno neomejeno prenaša na skrbnika.

 

ODSTOP OD POGODBE

 

28.člen

Uporabnik ima pravico, da v 14 dneh od nakupa obrtniškega groša pisno na e-naslov: info@mojobrtnik.com sporoči odstop od pogodbe po 43.č členu ZVPot, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po nakupu obrtniškega groša. V primeru odstopa od pogodbe po 43.č členu ZVPot skrbnik uporabniku kupnino vrne nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh od dneva odstopa.

 

Od pogodbe uporabnik lahko odstopi le v kolikor obrtniški groš še ni bil unovčen.

 

Zaradi varstva osebnih podatkov in zaščite uporabniških profilov se za veljaven odstop od pogodbe šteje le pisni odstop preko e-pošte ali navadne pošte, s priloženim izpolnjenim obrazcem.

 

Obrazec za odstop od pogodbe je na voljo tukaj.

 

Vse morebitne reklamacije po tem roku rešujeta kupec obrtniškega groša in izvajalec storitve v reklamacijskem roku, ki je za izvajalca storitve osem (8) dni od posredovane pisne pritožbe s strani pritožnika. V tem roku je izvajalec storitev dolžan pritožniku posredovati pisni ali ustni odgovor na posredovano pritožbo.

 

KOMUNIKACIJA Z UPORABNIKI

 

29.člen

Skrbnik bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje.

 

Oglasna elektronska sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine:

  • jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila
  • pošiljatelj bo jasno razviden,
  • različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne. Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,
  • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,
  • željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo skrbnik spoštoval.

 

30.člen

Skrbnik programa bo na spletni strani programa Moj Obrtnik oglaševal različne uporabne informacije tako za uporabnike kot za izvajalce (oglaševanje, možnosti kreditiranja, nasveti ipd.). V primeru objave teh informacij skrbnik ne odgovarja za morebitne napake v besedilih.

 

ODGOVORNOST

 

31.člen

Skrbnik ni lastnik niti nima v lasti proizvodov ali storitev, ki jih oglašujejo izvajalci prek spletne strani Moj Obrtnik, zato ni odgovoren za morebitne napake, škodo ali druge težave, ki lahko nastanejo pri uporabi proizvodov oz. storitev. Za kakršne koli težave, škodo ali napake v zvezi s proizvodi oz. storitvami, ki jih določa izvajalec, je odgovoren izključno izvajalec sam kot lastnik proizvoda oz. ponudnik storitve.

 

Stvarne napake na izdelkih in storitvah, rešuje koristnik obrtniškega groša z izvajalcem. 

 

32.člen

Spletne strani, ki so direktno ali indirektno povezane s spletno stranjo skrbnika, niso pod nadzorom skrbnika in jih ta tudi ne ureja. Skrbnik zato ne nosi odgovornosti za informacije, ki se nahajajo na povezanih spletnih straneh. Povezave do spletnih strani tretjih strank so navedene samo iz praktičnih razlogov in skrbnik ne odgovarja za verodostojnost in zanesljivost informacij na teh straneh.

 

33.člen

Skrbnik ne prevzema nikakršne odgovornosti za nedelovanje spletne strani www.mojobrtnik.si, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev na www.mojobrtnik.si. Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta so možni izpadi delovanja prikazov ponudb ali spletne strani ali motnje prikazov podatkov pri ponudbah.

 

UPORABA PIŠKOTKOV

 

 

34.člen

 

Varovanje zasebnosti
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: OZS) spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene preko spletnega informacijskega sistema, skrbno varovala in jih brez vaše privolitve ne bo posredovala tretjim osebam oziroma jih uporabila v druge namene. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso vezane na spletne strani OZS, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.


Piškotki (angl. Cookies)

Piškotki niso nič novega, vsi obiskovalci spletnih strani imamo na svojih računalnikih, tablicah, mobitelih shranjenih že veliko piškotkov z različnih spletnih strani. Novo je zgolj to, da z novo zakonodajo (ZEKom-1) prihaja do sprememb glede obveščanja oz. soglašanja obiskovalcev z njihovo uporabo. Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave, s katerimi uporabniki dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik - ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Piškotki niso škodljivi in so vedno časovno omejeni.


Piškotki, ki se lahko pojavijo z uporabo naše spletne strani

Ime piškotka Namen Čas trajanja Podjetje/Servis
_session_id Osnovno delovanje spletne strani 90 dni OZS
eu-piskotki Obvestilo o uporabi piškotkov 10 let OZS
_utma Statistika ogledov spletne strani 2 leti Google analytics
_utmb Statistika ogledov spletne strani 30 min Google analytics
_utmc Statistika ogledov spletne strani trajanje seje Google analytics
_utmz Statistika ogledov spletne strani 6 mesecev Google analytics
*.google.com Razni vtičniki npr. gmaps, iskalnik po strani različno Google
*.facebook.com Delovanje Facebook vtičnika različno Facebook
*.twitter.com Delovanje Twitter vtičnika različno Twitter


Dodatne informacije o uporabi piškotkov:

 

IZVENSODNO REŠEVANJE SPOROV

 

35.člen

V skladu z 32. členom Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) potrošnike obveščamo, da ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS), kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu z ZIsRPS. Spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS) je na voljo tukaj.

 

 

SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV

 

36.člen

Skrbnik si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev. Spremembe veljajo od trenutka objave na spletnem mestu.

 

 

Splošni pogoji veljajo od 3.11.2016


 

 

 Obrazec za odstop od pogodbe

Spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS) je na voljo tukaj.

(2017) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 

ZAKAJ MojObrtnik.com?
Prednosti
IŠČETE PO NAJVEČJI
BAZI OBRTNIKOV

Prednosti
PRIDOBITE VEČ
PONUDB HKRATI

Prednosti
OBDARUJETE Z
OBRTNIŠKIM GROŠEM

Prednosti
SOS OBRTNIK - HITRO
REŠITE TEŽAVE
24.425
kontaktov obrtnikov iz vse
Slovenije za vas.

BREZPLAČNO
Za potrošnike je uporaba
portala MojObrtnik.com brezplačna.

Prijavite se na e-novice,
obveščali vas bomo o novostih
PRIJAVA


©2017-2024 Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane.